Post Image

Կանանց իրավունքների տան հոգեբան Լաուրա Հարությունյանը 18 տարեկանից բարձր կանանց և աջիկների համար իրականացրեց ակվատիպիա՝ աշխատանք ապակու հետ, որի նպատակը ստեղծագործական պոտենցիալի և վառ երևակայության զարգացումն էր։ Այն նաև օգնում է տագնապայնության նվազմանը, ինքնահաստատմանը և ինքնակարգավորմանը։

➡️Ակվատիպիայի շնորհիվ մասնակիցները կարողացան արտահայտել ճնշված զգացմունքները և հույզերը, գիտակցել ներքին ռեսուրսները՝ խնդիրները լուծելու համար, հասնել ներաշխարհի և միջանձնային հարաբերությունների ներդաշնակեցման։

Comments are closed.