Post Image

Գենդերային հարցերով զբաղվող Շիրակի մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցեցին նաև Կանանց իրավունքների տան սոցիալական աշխատողներ՝ Լիլիթ Մուրադյանը և Քնարիկ Սիմոնյանը։

Ուրախ ենք կազմակերպության և պետական կառույցների միջև կապի ամրապնդման և միասնական ջանքերով խնդիրների լուծման համար։

Նիստի մասին առավել մանրամասն՝ shorturl.at/svwGJ

Comments are closed.