Post Image

Կազմակերպության հոգեբան Սերինե Մարտիրոսյանը անցկացրեց ուշադրության զարգացմանն ուղղված թերապիան, որին մասնակցեցին 3-6 տարեկան երեխաները։

Թերապիայի ընթացքում երեխաները տարբեր խաղերի միջոցով փորձեցին իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնել տվյալ իրավիճակի վրա, զարգացնել արագ կողմնորոշվելու հմտությունները։ Թերապիան նպաստեց հասակակիցների հետ ազատ շփման և համագործակցության մթնոլորտի ձևավորմանը։

Comments are closed.