Post Image

Եվս մեկ խմբային աշխատանք անցկացվեց Կանանց իրավունքների տան հոգեբան Լաուրա Հարությունյանի կողմից՝ 11-15 տ․ դեռահասների համար։

Խոսեցին անձի ուժեղ կողմերի գիտակցման, հուզակամային դրսևորումերի ճանաչման և դրանց արտահայտման ձևերի մասին, որի նպատակն էր՝ աջակցել դեռահասների համարժեք ինքնագնահատականի և ինքնավստահության բարձրացմանը, ինքնաճանաչմանն ու ինքնու­րույն որոշումեր կայացնելու հմտությունների զարգացմանը։

Comments are closed.