Post Image

Այսօր Կանանց իրավունքների տան հոգեբան Լաուրա Հարությունյանն իրականացրեց խմբային աշխատանք ուղղված երեխաների շփման և հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը։

Խմբային աշխատանքը նպատակ ուներ նպաստել խմբային գիտակցության, մեծահասակների և հասակակիցների նկատմամբ հարգանքի զարգացմանը, ինչպես նաև աջակցել միջանձնային շփման ոլորտում հոգեբանական մի շարք խնդիրների հաղթահարմանը։

Comments are closed.