Post Image

«Շտը խորատա» փոդքաստների շրջանակներում հաջորդ փոդքաստը, որը «Ծնող-երեխա փախհարաբերությունների» մասին է։ Բարի ունկնդրում:

Comments are closed.