Post Image

Եկել ենք ձեզ հետ կիսվելու մեր սիրելի շահառուների անկեղծ կարծիքներով, որոնք ենթարկվել են տարատեսակ իրավախախտումների, բռնության, խտրականության ու ստացել տարատեսակ մասնագիտական խորհրդատվություններ։

Անվճար սոցիալական, իրավաբանական և հոգեբանական խորհրդատվություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել մեր շուրջօրյա թեժ գծին՝ 077 570 870 հեռախոսահամարով։

Կազմակերպության գործունեությանն աջակցելու համար կարող եք կատարել նվիրաբերություն մեր կայքի միջոցով՝ սեղմելով այստեղ։

Comments are closed.