Post Image

Կանանց իրավունքների տան հոգեբան Լաուրա Հարությունյանը 11-15 տարեկան երեխաների համար իրականացրել է 3 մասից բաղկացած խմբային աշխատանք և անդրադարձել

1️⃣ անձի ուժեղ կողմերի գիտակցման զարգացմանը,

2️⃣ հուզակամային դրսևորումերի ճանաչմանը, դրանց արտահայտ­մանը, զարգացմանն ու կառավարմանը,

3️⃣փոխօգնության, էմպա­թիայի կարողության զարգացմանը։

Խմբային աշխատանքի նպատակն էր աջակցել դեռահասների համարժեք ինքնագնահատականի և դրական ինքնաընկալման ձևավորմանը, ինքնաճանաչմանը, ինքնաարտահայտմանը, ինչպես նաև ինքնավստահության բարձրացմանը, ինքնու­րույն որոշումեր կայացնելու հմտությունների զարգացմանը:

Comments are closed.