Post Image

Կանանց իրավունքների տան հոգեբան Սերինե Մարտիրոսյանը երեխաների հետ անցկացրել է ևս մեկ թերապիա, որի ժամանակ կավից պատրաստեցինք գեղեցիկ և յուրօրինակ պատկերներ:

Կավաթերապիայի միջոցով հնարավոր է դառնում դրական ազդել անձի տրամադրության, մտածողության, երևակայության վրա, նվազեցնել նյարդահոգեկան լարվածությունը, հաղթահարել վախերն ու անվստահությունը:

Ի դեպ, կավաթերապիան զարգացնում է ձեռքերի մոտորիկան և մարզում մտքի աշխատանքը։

Comments are closed.