Իրականացրել ենք Երկամսյա վերաորակավորման ծրագրի ևս մեկ բիզնես դասընթաց, որտեղ դասընթացավար Արամ Հարությունյանը խոսել է հաղորդակցման ձևերի և մեխանիզմների մասին:

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները խմբերով ակտիվ քննարկել են հաղորդակցման որակի վրա տեխնոլոգիական լուծումների թողած ազդեցությունները, ներկայացրել ոլորտային օրինակներ:

* Դասընթացն իրականացվում է «ՋԻԷՅՋԷՄ-ԱՐՄԵՆԻԱ» զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ:

Comments are closed.