Post Image

Հոկտեմբերի 3-ը Կանանց իրավունքների տան հիմնադրման օրն է։ Կազմակերպությունը ստեղծվեց 2017թ.-ին հենց այս օրը, իսկ հիմա արդեն 6 տարեկան ենք։

Ելնելով ստեղծված իրավիճակից՝ մենք չեղարկել ենք մեր միջոցառումները և մեր բոլոր ռեսուրսներն ուղղել Արցախից բռնի տեղահանված անձանց աջակցելուն։

Արցախից բռնի տեղահանված անձինք, ովքեր բախվել են բռնության կամ անհավասար վերաբերմունքի և ունեն իրավաբանական, սոցիալական կամ հոգեբանական աջակցության կարիք, կարող են զանգահարել մեր շուրջօրյա թեժ գծին՝ 077 570 870։

Comments are closed.