Post Image

Մարտի 25-ին տեղի ունեցավ «Կանանց նկատմամբ խտրականությունը աշխատավայրում» թեմային նվիրված հանդիպումը։ Հանդիպման խոսնակներից մեկը Կանանց իրավունքների տան իրավաբան Կարինե Դավթյանն էր, ով ներկայացրեց աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումները և բացերը, ինչպես նաև պաշտպանական մեխանիզմները։

Comments are closed.