Կանանց քաղաքական մասնակցության խթանմանն ուղղված ծրագրեր

Հիմք ընդունելով 2017 թվականից ի վեր սահմանած կազմակերպության հիմնական 3 ուղղություններից մեկը, որն է՝ կանանց քաղաքական մասնակցության խթանումը որոշումների կայացման գործընթացներին, կազմակերպությունը պարբերաբար իրականացնում է հանդիպումներ կին քաղաքական գործիչների, իրավապաշտպանների, ակտիվիստների ու պետական այլ մարմինների հետ:

Հանդիպումների նպատակն է խթանել կանանց և աղջիկների քաղաքական մասնակցությունն ու որոշումների կայացման գործընթացներում ներգրավվումը: 

Այս առումով, Շիրակի մարզի 15 ակտիվ կանանցից և աղջիկներից կազմված 4 խմբեր ֆինանսավորվել են համայնքային խնդիրներ լուծելու համար: 

Ֆինանսավորված համայնքային ծրագրերն են՝

1. «Էկո խաղահրապարակի ստեղծում», 

2. «Շիրակի ձեռներեց կանանց հզորացում», 

3.«Առավել մրցունակ կանայք», 

4.«Կինը համայնքում որոշում կայացնողն է»: