Post Image

Իրավաբան Ստելլա Չանդիրյանն ու սոցիալական աշխատող Արմինե Կարապետյանը ծրագրի մասնակիցների հետ խոսել են աշխատանքային օրենսդրության, խտրականության, օրենսդրական կարգավորումների և շատ այլ կարևոր թեմաների մասին:

Մենք նպատակ ունենք դասընթացների միջոցով բարձրացնել ճամբարի մասնակիցների իրազեկվածությունն ու զգայունությունը, զարգացնել կարողություններն ու հմտությունները՝ փոքրամասնական խմբերի իրավունքների, պաշտպանական մեխանիզմների, առողջ ընտանեկան հարաբերությունների, աշխատանքային իրավունքների և այլ կարևոր թեմաների վերաբերյալ, ինչպես նաև կարևորել թերապիաների և ինքնախնամքի կարևորությունն անձի կյանքում։

Հրապարակումն իրականացնում է Կանանց իրավունքների տունը` Շվեդիայի ֆինանսական աջակցությամբ:

Հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատու է Կանանց իրավունքների տունը, և այն պարտադիր չէ, որ արտահայտի Շվեդիայի կառավարության տեսակետները:

Comments are closed.