Post Image

«Կանանց մասնակցությունը քաղաքական և քաղաքացիական կյանքում» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ կողմնորոշիչ հանդիպում ենթադրամաշնորհային ծրագրերի մասնակիցների հետ։

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին հայտադիմումների ներկայացման ընթացակարգը, աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը և այլ ծրագրային մանրամասներ։

Ծրագիրն իրանակացվում է Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։

Comments are closed.