Post Image

Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ Կանանց իրավունքների տան հիմնադիր և իրավաբան Կարինե Դավթյանը 2023 թվականի հուլիս ամսին ընտրվել է ՄՍԾ Ախուրյանի տարածքային կենտրոն – և ՄՍԾ Աշոցքի տարածքային կենտրոն -ի համակարգող խորհուրդներում որպես անդամ։
Խորհրդի իրավասությունների մեջ մտնում են սոցիալական աջակցություն հայցող անձանց ներկայացրած դիմումների քննարկումները, տնային այցելությունների կազմակերպումը և լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարումը, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված և կառավարության համապատասխան որոշումներով վերապահված լիազորությունների կատարումը։

Comments are closed.