Post Image

Վերջապես տեղի ունեցավ «Կանանց մասնակցությունը քաղաքական և քաղաքացիական կյանքում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարված համայնքային խնդիրների լուծմանն ուղղված ենթադրամաշնորհների վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց դիմելու ընթացակարգերը, հայտադիմումի լրացման ձևաչափը, հետագայում ծրագրի իրականացման նախապայմանները, ինչպես նաև, ներկաներն իրազեկվեցին մենտորի հնարավորության և վերջինիս ծառայությունից օգտվելու մասին։

Տվյալ գաղափարն իրագործելը հնարավոր եղավ Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի (NED) կազմակերպության ֆինանսական օժանդակմամբ։

Comments are closed.