Post Image

Հունիսին մեր հոգեբան Լաուրա Հարությունյանի կողմից անցկացված հանդիպումներն են.

«Ինքնագնահատականի և ինքնախնամքի կարևորությունը կնոջ կյանքում» թեմայով դասընթաց, որի ընթացքում քննարկվեց ինքնախնամքի դրսևորումներն ու մեխանիզմները, անդրադարձ կատարվեց նաև ինքնագնահատականի կարևորությանը։

Խմբային աշխատանք դեռահասների հետ, որի ընթացքում խոսվեց անձի ուժեղ կողմերի գիտակցման, հուզակամային դրսևորումերի ճանաչման և դրանց արտահայտման ձևերի մասին։
Սիրեք ձեզ և կարևորեք ինքնախնամքը:

Comments are closed.