Մեր մասին


Կանանց իրավունքների տունը (ԿԻՏ) հիմնադրվել է 2017 թվականին, Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում: Այն ստեղծվել է կանանց իրավունքների և շահերի ընդհանրության, հավասարության ու ապահովության գաղափարի շուրջ՝ խթանելով կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, ջատագովելով նրանց հարցերի շուրջ հանրային քաղաքականության փոփոխությունը, և տրամադրելով կարիքների վրա հիմնված տարատեսակ ծառայություններ։

Կանանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում կարևոր հանգամանք է ֆեմինիստական մոտեցումով աշխատելը, քանզի այս մոտեցումը ևս բացառում է համայնքի որևէ խմբի նկատմամբ ցանկացած տեսակի խտրկանությունը, անարդարությունը և/կամ անհավասար մոտեցումը:

«Կանանց իրավունքների տուն» կազմակերպությունն աջակցում է աղջիկներին, կանանց և իրենց երեխաներին՝ տրամադրելով անվճար իրավաբանական, հոգեբանական և սոցիալական խորհրդատվություններ, նաև ապահով կացարանի, սնունդի ու հիգիենայի պարագաների գնման համար ֆինանսական աջակցություն ընտանեկան/սեռական բռնության դեպքերով, ինչպես նաև տրամադրում է իրավաբանական և սոցիալական խորհրդատվություն՝ աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դեպքերով։ Բացի այդ, Կազմակերպությունը նաև նպաստում է կանանց և աղջիկների տնտեսական զորեղացմանը, նպաստելով վերջիններիս ներգրավվածությունն աշխատաշուկայում, ձեռնարկատիրության և կրթական ոլորտներում։ Բացի այդ, աջակցում է նոր մասնագիտությունների ձեռքբերման և կանանց  քաղաքական մասնակցության խթանման ուղղություններով:

2022 թվականից ի վեր կազմակերպությունը ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ընտրվել է որպես Շիրակի մարզի ընտանեկան/սեռական բռնության կանխարգելման մարզային կենտրոն։

Նպատակներ
 • նպաստել կանանց հիմնարար իրավունքների լիարժեք իրացմանը, համայնքի հզորացմանը, կանխարգելել նրանց նկատմամբ բռնությունը և պաշտպանել նրանց իրավունքները ոտնահարումից և շահագործումներից,
 • բարձրացնել կանանց իրազեկվածության և գիտելիքների մակարդակը,
 • տրամադրել կարիքների վրա հիմնված աջակցություն,
 • կանանց տնտեսական հզորացումը,
 • խթանել կանանց մասնակցությունը քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացում,
 • աջակցել ժողովրդավարության զարգացմանը Հայաստանում։
Ուղղություններ
 • Կանանց իրավունքների պաշտպանությունը և նրանց նկատմամբ գենդերային հիմքով բռնության, մասնավորապես՝ ընտանեկան/սեռական բռնության կանխարգելումը։
 • Կանանց տնտեսական զորեղացումը և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, մասնավորապես ֆինանսական անկախության ձեռքբերումը, ինչպես նաև վերջիններիս ներգրավվածությունն աշխատաշուկայում, կրթական և ձեռնարկատիրական ոլորտներում։
 • Կանանց մասնակցության խթանումը քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացներում։
Առաքելություն
նպաստել կանանց համար հավասար, բարեկեցիկ և ապահով միջավայրի ստեղծմանը` կանխարգելելով նրանց նկատմամբ բռնությունը, աջակցելով նրանց ու խթանելով մասնակցայնությանը կյանքի բոլոր ոլորտներում։
Տեսլական
ունենալ հասարակություն, որտեղ գենդերային հավասարությունն ապահովված է, կանայք պաշտպանված են ցանկացած տեսակի բռնությունից և ունեն բարեկեցության ապահովման համար անհրաժեշտ պայմաններ։
Արժեքներ
 • Պաշտպանվածություն
 • Ապահովություն
 • Հավասարություն
 • Բազմազանություն
 • Համերաշխություն
Անդամակցություն
 • ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կից՝ երիտասարդների, կանանց զբաղվածության հարցերով խորհրդի անդամ,
 • Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամ,
 • Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը կից ընտանեկան բռնության կանխարգելման խորհրդի անդամ,
 • Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների /ՊՈԱԿ/ նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ,
 • Հոգեբուժական հասատատություններում մոնիթորինգ իրականացնող խմբի անդամ,
 • Պետության կողմից ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց ֆինանսական փոխհատուցման տրամադրման ընտրող հանձնաժողովի անդամ,
 • Անկախ դիտորդ դաշինքի անդամ,
 • ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր կանանց իրավունքների հարցերով հասարակական խորհրդի անդամ,
 • Ընտանեկան բռնության աջակցման կենտրոնների կոալիցիայի անդամ,
 • Համաշխարհային բանկի կողմից ստեղծված Կանանց տնտեսական հզորացման խմբի անդամ,
 • Գենդերային հարցերով զբաղվող Շիրակի մարզային հանձնաժողովի անդամ,
 • Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամ,
 • Ախուրյանի և Աշոցքի ՄՍԾ տարածքային կենտրոնների համակարգող խորհուրդների անդամ,
 • «WAVE» ցանցի անդամ,
 • «SHINE» առցանց հարթակի անդամ, որի նպատակը կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությանը վերջ տալու վերաբերյալ գիտելիքների և փորձի փոխանակումն է։
 • *ԿԻՏ նախագահը 2017-2018թթ. ընդգրկված է եղել ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբում կանանց հիմնախնդիրներով փորձագետ։