Կանանց իրավունքների տունը Եվրոպական միության և Մարդը կարիքի մեջ կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացրած Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության բարձրացում ծրագիրի շրջանակներում անցկացրել է ՀՀ ԱՍՀՆ ԶՊԳ 6 տարածքային կենտրոնների կողմից 2021 թ․-ին իրականացված զբաղվածության պետական մեկ՝ 3)Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում ծրագրի վերլուծություն։
Վերլուծությունն ամբողջական կարող եք տեսնել այստեղ։