Կանանց և աղջիկների վերարտադրողական առողջությանն ուղղվծ ծրագրեր

Կանանց իրավունքների տունը պարբերաբար իրականացնում է իրազեկող դասընթացներ վերարտադրողական առողջության և իրավունքի, դեռահասության շրջանում ինքնախնամքի դրսևորումների, դեռահասների ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների, դաշտանային ցիկլի, տևողության, փուլերի և հիգիենայի մասին։