Նոր մասնագիտությունների ձեռք բերման դասընթացներ

Կանանց իրավունքների տունը 2017թ.-ից առ այսօր մատուցել է ծառայություններ 3178 շահառուի, որից

• 311՝ իրավաբանական խորհրդատվություն

• 478՝ հոգեբանական խորհրդատվություն, թերապիաներ, դասընթացներ

• 2293՝ սոցիալական խորհրդատվություն, որից 154-ը՝ աշխատանք փնտրելու և գրագետ ինքնակենսագրական կազմելու հարցով խոհրդատվություն։

2017թ.-ից սկսած ժ իրականացրել ենք տնտեսական հզորացման մի շարք ծրագրեր, որոնց շնորհիվ 178 կանայք և աղջիկներ մասնակցել են տնտեսական հզորացման և բիզնես հմտությունների զարգացման դասընթացներին, որից

• 122-ը ձեռք են բերել նոր մասնագիտություններ՝ գրաֆիկ դիզայն, վարսահարդարում, մատնահարդարում, խոհարարություն և հրուշակագործություն ոլորտներում

• 42-ը կարիքի հիման վրա ստացել են մասնագիտական գործիքներ

• 13-ը ֆինանսավորվել են մինչև 700․000 դրամի չափով և սկսել են իրենց բիզնես ստարտափերը։

Ուրախ ենք փաստել, որ այժմ 81 կանայք և աղջիկներ տնտեսական հզորացման ծրագրերի և աշխատանք փնտրելու, ինքնակենսագրականներ կազմելու հարցով տրամադրվող խորհրդատվությունների շնորհիվ ձեռք են բերել աշխատանք և հասել են որոշակի ֆինանսական անկախության։

Հզորացման ծրագրերի հիմնական նպատակն է խթանել կանանց և աղջիկների տնտեսական հզորացումը՝ հնարավորություն տալով սովորել նոր մասնագիտություններ, հիմնել սեփական բիզնես ստարտափերը, ինչպես նաև նպաստել աշխատաշուկայում կանանց ներգրավվածությանն ու ֆինանսական անկախության ձեռքբերմանը:

Նոր մասնագիտությունների բաժիններն են՝ 

1. Վարսահարդարում

2. Մատնահարդարում

3. Խոհարարություն

4. Հրուշակագործություն

5. Գրաֆիկ դիզայն:

Բացի այդ, ԿՈՎԻԴ-19-ի հետևանքով աշխատանքը կորցրած և սոցիալապես բարդ իրավիճակում հայտնված Շիրակի մարզի 30 կանայք և աղջիկներ հնարավորություն են ունեցել մասնակցել բիզնես հմտութունների զարգացման դասընթացներին, որից մրցունակ բիզնես ծրագրեր ներկայացրած 13 կանայք  կազմակաերպության կողմից ֆինանսավորվել են միչև 700,000 դրամի չափով՝  սեփական փոքր բիզնես ստարտափերը ստեղծելու և ֆինանսական որոշակի կայունություն ունենալու նպատակով: