Կանանց իրավունքների տունը պարբերաբար իրականացնում է ոչ ֆորմալ դասընթացներ՝ կանանց իրավունքների, ընտանեկան բռնության, աշխատանքային իրավունքների, կանանց քաղաքական մասնակցության, ընտրական իրավունքի, վերարտադրողական առողջության և իրավունքի, պաշտպանական մեխանիզմների և հարակից թեմաների մասին, որոնք խթանում են հասարակությունում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն ու կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը:

Կազմակերպությունը պարբերաբար իրականացնում է անգլերենի գրավոր ու բանավոր ուսուցում 16 տարեկանից բարձր տարիքում գտնվող անձանց հետ, որոնք գտնվում են սկսնակ, միջին և բարձր մակարդակներում:

  Նաև, մեծերի և փոքրերի հետ  իրականացվում են հոգեբանական թերապիաներ, ինչպիսիք են՝  կավաթերապիա, արտթերապիա, մանդալաթերապիա, կենդանաթերապիա, նկարչաթերապիա և այլն:

 Բացի վերոնշյալից, պարբերաբար կազմակերպվում է փորձի փոխանակման հանդիպումներ  պետական և տեղական կառույցների ներկայացուցիչների և կազմակերպության շահառուների հետ: